B104

฿12,900.00

ช่อกุหลาบนอก 100 ดอก ทำเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขที่ต้องการได้ค่าา ราคาจะตามความยากของตัวอักษร อยู่ระหว่างช่วง 8,500-10,000 บาท