ช่อดอกไม้ขนาดกลาง

เป็นขนาดช่อที่ถูกเลือกมากที่สุด เพราะด้วยความที่ไม่เยอะไป เเต่ไม่น้อยไป ทำให้ช่อขนาดนี้เหมาะกับทุกๆโอกาสสำคัญ ไม่ว่าจะ วันเกิด วันครบรอบ งานรับปริญญา เราจะทำให้วันนั้นๆของพวกคุณเป็นที่น่าจดจำแน่นอน

  • ลูกค้าสามารถลดขนาดหรือเพิ่มขนาดของช่อดอกไม้ได้ ราคาจะปรับตามขนาด
  • ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนดอกไม้จากแบบที่มี โดยกรุณาติดต่อทางไลน์ เราจะมีทีมงานคอยดีไซน์เพื่อคุณ
Sale!
฿3,800.00 ฿3,000.00
Sale!
฿2,400.00 ฿2,000.00
Sale!
BEST SELLER
฿3,800.00 ฿2,800.00
Sale!
BEST SELLER
฿3,800.00 ฿2,600.00
฿2,600.00
฿2,600.00
฿3,000.00
฿3,000.00
฿2,800.00
฿2,600.00
฿2,800.00
฿3,000.00
฿2,200.00
฿3,200.00
฿3,000.00
฿3,500.00
฿3,160.00
฿2,400.00
฿2,050.00
฿2,400.00
฿2,000.00
฿2,000.00
฿2,300.00
฿2,200.00
฿2,400.00
฿2,200.00
฿2,200.00
฿2,300.00
฿2,000.00
฿2,700.00
฿2,300.00
฿2,400.00
Sale!
BEST SELLER
฿3,200.00 ฿2,800.00
BEST SELLER
฿3,900.00
BEST SELLER
฿2,000.00
BEST SELLER
฿2,200.00
฿2,400.00
฿2,500.00
฿2,500.00
฿2,500.00
฿2,500.00
฿2,000.00
฿2,600.00
฿2,600.00
Sale!
฿4,200.00 ฿3,000.00
BEST SELLER
฿2,500.00
฿2,000.00
Sale!
BEST SELLER
฿3,200.00 ฿2,200.00
฿2,200.00
฿3,000.00
฿2,400.00
฿2,200.00
฿2,200.00
฿2,500.00
฿2,400.00
฿2,500.00
฿2,400.00
฿2,600.00
฿2,200.00
฿2,500.00
฿2,500.00
฿2,800.00
฿2,400.00
฿2,500.00
฿3,000.00
฿2,600.00
฿2,800.00
฿2,500.00
฿2,800.00
฿2,200.00
฿2,200.00
฿2,400.00
฿2,600.00
฿3,000.00
฿3,000.00
฿2,500.00
฿2,800.00
฿2,200.00
฿3,700.00
฿2,800.00
฿2,500.00
฿2,400.00
฿2,500.00
฿2,000.00
฿2,200.00
฿2,800.00
฿3,000.00
฿2,000.00
฿2,400.00
฿3,000.00
฿2,800.00
฿2,400.00
฿2,700.00
฿3,000.00
฿2,000.00
฿2,400.00
฿2,400.00
฿2,000.00
฿3,000.00
฿2,000.00
฿2,800.00
฿2,500.00
฿2,500.00
฿2,400.00
฿3,500.00
฿2,800.00
฿2,400.00
฿2,500.00
฿2,200.00
฿2,200.00
Sale!
฿2,000.00 ฿1,800.00
฿3,800.00
฿2,500.00
฿2,500.00
฿2,800.00
฿2,800.00
฿3,500.00
฿2,500.00
฿2,500.00
฿2,400.00
฿2,500.00
฿2,800.00
฿3,000.00
฿2,600.00
Sale!
BEST SELLER
฿4,200.00 ฿3,500.00
BEST SELLER
฿3,000.00
฿2,500.00
Sale!
฿3,500.00 ฿2,800.00
฿2,800.00
฿2,700.00
฿2,200.00
฿3,500.00
฿2,600.00
฿3,000.00
฿2,400.00
฿2,800.00
฿2,500.00
฿3,000.00
฿3,900.00
฿2,800.00
฿3,200.00
฿2,800.00
฿3,000.00
฿2,800.00
฿3,000.00
฿3,500.00
฿2,200.00
฿3,500.00
฿2,500.00
฿3,000.00
฿2,500.00
฿3,000.00
฿2,700.00
฿2,600.00
฿2,200.00
฿2,400.00
฿2,600.00
฿2,500.00
฿3,000.00
฿2,800.00
฿2,600.00
฿2,600.00
฿2,400.00
฿2,800.00
฿2,500.00
฿3,500.00
฿3,000.00
฿3,000.00
฿2,600.00
฿2,800.00
Sale!
฿4,500.00 ฿3,500.00
฿2,800.00
฿2,000.00
฿2,500.00
฿2,800.00
฿2,400.00
฿3,000.00
฿2,500.00
฿2,200.00
฿2,500.00
฿2,200.00
฿2,600.00
฿2,000.00
฿2,000.00
฿2,800.00
฿3,000.00
฿2,500.00
฿2,200.00
฿2,000.00
฿2,400.00
฿2,200.00
฿2,400.00
฿2,200.00
Sale!
฿2,400.00 ฿2,000.00
฿2,400.00
฿3,000.00
฿3,000.00
฿3,000.00
฿2,200.00
฿2,500.00
฿2,400.00
฿3,000.00
฿2,600.00
฿2,500.00
฿2,500.00
฿2,500.00
฿2,600.00
฿2,400.00
BEST SELLER
฿3,500.00
Sale!
฿4,000.00 ฿3,000.00
฿2,600.00
฿2,400.00
BEST SELLER
฿2,500.00
฿3,200.00
฿2,200.00
฿2,200.00
฿2,400.00
฿3,000.00
฿2,400.00
฿3,200.00
฿3,900.00
฿3,900.00
฿4,200.00
฿2,800.00
฿2,900.00
฿2,760.00
฿2,100.00
฿3,500.00
฿4,500.00
฿3,500.00