S10

฿1,500.00 ฿1,000.00

ช่อดอกกุหลาบนอกพรีเมี่ยม 4 ดอก ดอกใหญ่สวยงาม ช่อของจริงค่อนข้างใหญ่พอสมควร ช่อนี้คุ้มมากๆประทับใจทุกรายค่า